Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Γραμματείας ΑΠΘ
sis .auth - Student Information System
Είναι σε εξέλιξη αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών και διδασκόντων με το UniverSIS, το λογισμικό που αναπτύσσουμε. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν παράλληλα δύο περιβάλλοντα:
Γνωστά θέματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι φοιτητές:
 • νέοι βαθμοί μπορεί να εμφανιστούν πρώτα στην Αναλυτική και αφού κλείσει την Εξέταση το Τμήμα, στους Πρόσφατους στο νέο περιβάλλον,
 • πρόχειρη εκτύπωση αναλυτικής βαθμολογίας είναι διαθέσιμη μόνο από το παλιό περιβάλλον,
 • αιτήσεις πιστοποιητικών που είχαν υποβληθεί σε προηγούμενο εξάμηνο δεν εμφανίζονται στο νέο περιβάλλον,
 • αιτήσεις πιστοποιητικών στο νέο περιβάλλον εξυπηρετούνται μόνο με ηλεκτρονική παραλαβή από το σύστημα,
 • οι απόφοιτοι συνδέονται μόνο στο παλιό περιβάλλον.
Γνωστά θέματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι διδάσκοντες:
 • κατά την υποβολή βαθμολογίων, η ψηφιακή υπογραφή μπορεί να αποτύχει αν έχει περάσει πολύ ώρα από το αρχικό άνοιγμα της τοπικής εφαρμογής
Εργαζόμαστε για να λύσουμε αυτά τα θέματα και να βελτιώσουμε την εμπειρία του χρήστη σε αυτή την κρίσιμη υπηρεσία για τη λειτουργία της ακαδημαϊκής μας κοινότητας.
Τα παρακάτω τμήματα έχουν ορίσει περίοδο υποβολής δηλώσεων

Τμήμα Από Έως Ακαδ.Έτος Περίοδος

Η είσοδος στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Γραμματείας γίνεται με χρήση του Ιδρυματικού Λογαριασμού ΑΠΘ. Οι δυνατότητες που προσφέρονται σε φοιτητές είναι:
 • να βλέπουν τα μαθήματα και τους βαθμούς τους
 • να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση μαθημάτων τους
 • να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών
Οι δυνατότητες που προσφέρονται σε διδάσκοντες είναι:
 • να βλέπουν τα μαθήματα, τις τάξεις, τους φοιτητές και τους βαθμούς των φοιτητών τους
 • να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα βαθμολόγια τους με χρήση ειδικής κρυπτογραφικής συσκευής
Oι δυνατότητες που προσφέρονται στους απόφοιτους είναι:
 • να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών