Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Γραμματείας ΑΠΘ
sis .auth - Student Information System
Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών και διδασκόντων με το UniverSIS, το λογισμικό που αναπτύσσουμε. Η αναβαθμισμένη υποδομή υποστηρίζει άμεση επικοινωνία μεταξύ του περιβάλλοντος φοιτητή, διδάσκοντα και γραμματείας. Οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες στις διευθύνσεις:
Γνωστά θέματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι φοιτητές:
  • μάθημα με βαθμό που διορθώνει προηγούμενη υποβολή διδάσκοντα, και όσο η αποδοχή του εκκρεμεί από την Γραμματεία, εμφανίζεται στην Αναλυτική με το βαθμό της προηγούμενης υποβολής, αλλά δεν εμφανίζεται στην Πρόσφατη Βαθμολογία. Μόλις η Γραμματεία προχωρήσει στην αποδοχή, η διαφοροποίηση μεταξύ Πρόσφατης και Αναλυτικής βαθμολογίας παύει και πάλι.
Γνωστά θέματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι διδάσκοντες:
  • στο νέο περιβάλλον απλοποιείται η ψηφιακή υπογραφή για υποβολή βαθμολογίων και δεν απαιτείται η εγκατάσταση κάποιας εφαρμογής. Αρκεί η χρήση εξ αποστάσεως υπογραφής (remote eSignature) της Harica. Καθώς είναι η πρώτη εξεταστική που εφαρμόζεται αυτό, θα χρειαστεί να εξοικειωθείτε με τη διαδικασία (οδηγίες και βίντεο).
Εργαζόμαστε για να λύσουμε αυτά τα θέματα και να βελτιώσουμε την εμπειρία του χρήστη σε αυτή την κρίσιμη υπηρεσία για τη λειτουργία της ακαδημαϊκής μας κοινότητας. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αποστολής σχολίων μέσα από τις νέες εφαρμογές.
Τα παρακάτω τμήματα έχουν ορίσει περίοδο υποβολής δηλώσεων

Τμήμα Από Έως Ακαδ.Έτος Περίοδος
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 16/05/22 12:00 31/05/22
2021-22
ΕΑΡ

Η είσοδος στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Γραμματείας γίνεται με χρήση του Ιδρυματικού Λογαριασμού ΑΠΘ. Οι δυνατότητες που προσφέρονται σε φοιτητές είναι:
  • να βλέπουν τα μαθήματα και τους βαθμούς τους
  • να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση μαθημάτων τους
  • να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών
Οι δυνατότητες που προσφέρονται σε διδάσκοντες είναι:
  • να βλέπουν τα μαθήματα, τις τάξεις, τους φοιτητές και τους βαθμούς των φοιτητών τους
  • να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα βαθμολόγια τους με χρήση ειδικής κρυπτογραφικής συσκευής
Oι δυνατότητες που προσφέρονται στους απόφοιτους είναι:
  • να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών