Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5
Στατιστικά

Τρέχουσα Κατάσταση Φοιτητών σε Προπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών

Πρόγραμμα σπουδών Ενεργός Ανακηρύχθηκε Πτυχιούχος Σε διακοπή σπουδών Διαγράφηκε
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 462 491 2
ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 4126 1 4070 11 1910
ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 155 17
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1952 3731 3 1985
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2308 30 6303 1039
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ KAI ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2219 29 5582 2 1030
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 1436 3629 7 478
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 1594 35 3829 419
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1813 5 6175 3 492
ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 824 1873 5 576
ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1368 8 2803 13 390
ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1021 77 1762 4 215
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 3003 7 4334 5 993
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 1710 2392 8 736
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 2727 2 4690 8 1215
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1096 4 1752 3 1000
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 1453 17 1799 2 861
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1458 1 1640 5 375
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 5043 12424 9 1868
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1324 18 1917 3 454
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 992 1257 12 448
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 3341 7408 12 1347
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1391 2717 3 795
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2870 10898 3 964
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 861 2068 15 380
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 1041 7 2063 8 664
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 1088 2 2019 21 707
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2275 6653 5 1168
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1461 1 4037 5 756
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 989 1 2467 3 484
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1783 3280 1 699
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2844 3 5046 5 1044
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1233 2587 3 656
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 811 311 12 256
ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1011 1716 11 966
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 744 9 1170 5 209
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ 865 746 10 219
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 849 8 257 4 180
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2080 7883 6 791
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1695 3 5775 2 706
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 5443 88 16043 11 3423
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2521 45 7812 5 986
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 968 43 1509 1 881

Τρέχουσα Κατάσταση Φοιτητών σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών

Πρόγραμμα σπουδών Ενεργός Ανακηρύχθηκε Πτυχιούχος Σε διακοπή σπουδών Διαγράφηκε
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 353 801 4 608
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 266 1 324 4 355
Μεταπτυχιακό Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 231 34 751 362
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 175 223 239
ΔΙΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 112 2 2
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 106 79 23 6
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 12
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 9
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 6
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 3
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 14
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 70 1
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 120 5 186 1 57
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 98 4 3 8
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 176 536 1 60
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 89 51 32
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος Ψυχολογίας (1993-2014) 9 536 15
Π.Μ.Σ. Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους 20 12 3
Π.Μ.Σ. Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις 20 4 3
Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένη Ψυχολογία 33 19 2
ΠΔΣ Τμήματος Ψυχολογίας 38 4 89 13
Π.Μ.Σ. Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές 13
Π.Μ.Σ. Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία 15
Π.Μ.Σ. Σχολική Ψυχολογία 19
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 67 313 74
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 68 135 56
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 49 145 4 30
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 44 114 27
ΠΜΣ ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 9
ΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 29
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 31 137 57
ΔΠΜΣ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 12
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 42 1 24 17
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 52 77 2 25
ΠΔΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 13 7 3
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 92 200 2 27
ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 67 53 39
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 75 525 6 101
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 19 77
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ 31 1 30 10
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ 47 2 31 1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 138 708 4 206
ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 36 154 614
ΠΜΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6
ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 4
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 116 242 1 55
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 255 1128 3 241
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 136 94 5 70
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 82 370 6 20
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 101 254 27
ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 16
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 104 416 42
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 84 189 2 29
ΔΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ-ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 20 10 1
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 77 576 110
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ" 26 565 36
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 106 79 30
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ" 16 16
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ" 25
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ" 19
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" 30
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ" 24
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ" 23
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" 26
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ" 12 337 45
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 61 38 31
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ" 61 58
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 52 42 2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 34 7
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 78 234 5 56
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 70 2 14 4 8
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Πολιτική Ιστορία, Πόλεμος και Στρατηγικές Σπουδές" 16
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Πολιτική Θεωρία" 11
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Πολιτική Ανάλυση" 8
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 52 173 35
ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 69 53 18
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 76 35 31
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 27
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 9
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 151 1220 3 179
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 136 285 1 176
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 32 233 56
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 95 89 1 29
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ" 89 4 419 1 26
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 900 636 79
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ" 66 22 20
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ" 72 1 36
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" 26 3 161 1 29
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ: ΥΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ" 26
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ" 21
ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΗΠΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (SOFT SKILLS) ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ" 11
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ" 43 7 8
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ" 55 19
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ" 31 1 12 1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "MEDICAL RESEARCH METHODOLOGY" 50 50 1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ" 10
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ)" 28
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 71 1 46 6 11
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 225 160 4
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 30 1 145 3 34
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 33 1 31 10
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 42 8
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 35 40
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 29 336 39
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 52 535 41
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ EΡΓΩΝ 24 273 20
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 17 272 24
ΠΔΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 198 1 413 511
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ''ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ'' 12 17 3
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ 44 15 4
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 71 103 4
ΔΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 52 80 1
ΠΔΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 98 135 7
ΠΜΣ Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 30 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" 19 1 233 30
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ" 9 2 214 24
ΠΔΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 66 28 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ" 4
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" 8
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 9 91 10
TMHMA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 97 81 34 2 8
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 319 43 1 77
ΠΔΣ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 165 209 42
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 66 1 210 89
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ" 2 16 2
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ "ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ" 14 191 34
ΠΜΣ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 11
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 36 1 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 18
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 35 20 12
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 59 23 20
ΔΠΜΣ-Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 16 1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 10 76 12
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ 43 3 29
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 25 3 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 46 333 26
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 21
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 18
ΠΔΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 110 124 187
ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ- ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ" 55 78
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" 121 395 2
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ <<ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ>> 24 44
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 48 1 84 11
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ" 76 77 1
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" 29 30
ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΠΙΣΤHΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓHΣ -ΤΕΧΝΟΛΟΓIΕΣ ΜAΘΗΣΗΣ" 77 35 2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 311 2548 309
ΠΔΣ Νομικής Σχολής 319 166 539
ΔΙΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 106 30 1 3
ΔΠΜΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 28 41
ΔΠΜΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 27 35 1
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ" 290 22 551 111
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΕΦΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 51 1 44 11
ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 183 37
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ" 61 153 1 49
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 50 39 12

Κατάσταση Φοιτητών σε Προπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών ανά Έτος Εισαγωγής

ΕΤΟΣ_ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Ενεργός Επί πτυχίω Λιμνάζων Ανακηρύχθηκε Πτυχιούχος Σε διακοπή σπουδών Διαγράφηκε
2018 6530 1 25 20
2017 7887 1 37 1384
2016 7393 4 4 1 43 1596
2015 7315 8 27 35 1377
2014 7338 153 814 25 1718
2013 4010 819 2901 26 1189
2012 2033 724 4146 15 1165
2011 1356 567 4797 12 1126
2010 1062 721 19 5617 6 1526
2009 1053 631 186 5549 8 1350
2008 785 516 308 5863 4 1049
2007 537 708 426 6117 7 1040
2006 264 735 423 6177 953
2005 97 808 527 6691 954
2004 25 724 518 7074 1 938
2003 22 477 678 7510 1 1144
2002 9 336 796 7787 1 1079
2001 19 88 941 7933 1201
2000 15 62 884 8309 1 1540
1999 25 1 741 7527 2 1285
1998 10 2 698 6831 1521
1997 13 564 5891 1536
1996 13 1 543 5604 1212
1995 156 605 5582 1018
1994 152 5 651 4986 927
1993 157 764 5188 645
1992 44 578 4922 603
1991 30 670 4931 1 533
1990 33 2 762 5150 470
1989 25 1 686 4255 432
1988 28 1 784 3908 1 409
1987 42 1013 3431 1 383
1986 37 1 1159 3360 3 412
1985 39 1 1164 2820 391
1984 30 640 2359 275
1983 21 483 1615 223
1982 1 1 73 135 10
1981 31 91 3
1980 1 17 60 5
1979 2 51 136 14
1978 1 43 130 8
1977 1 39 109 11
1976 1 60 99 21
1975 1 70 126 9
1974 1 117 73 41
1973 50 52 7
1972 43 38 7
1971 29 57 5
1970 44 46 8
1969 25 10 2
1968 11 11 2
1967 7 12 1
1966 14 8 1
1965 17 8
1964 28 22
1963 15 7 5
1962 5 3
1961 4 2
1960 10 4
1959 2
1958 2 1
1957 2
1956 2 3
1955 1
1954 1

Ιστορικό Εγγραφών Φοιτητών σε Προπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών για Τελευταία 10 Έτη

Πρόγραμμα σπουδών 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
agro 331 348 334 377 347 270 315 318 427 316
arch 146 170 182 165 176 143 156 224 179 209
bio 149 146 127 143 137 128 145 169 195 147
chem 173 161 163 161 171 157 163 203 259 205
cheng 109 104 95 98 91 90 103 144 163 135
civil 259 260 230 226 267 207 242 278 305 243
csd 185 154 128 135 118 87 96 146 255 147
del 103 153 138 146 158 155 156 157 147 150
dent 132 128 122 118 111 116 127 136 143 131
econ 455 482 474 448 503 457 513 454 518 450
edlit 205 210 248 250 258 215 222 251 269 223
ee 281 283 248 261 251 208 254 293 389 270
eled 430 488 505 497 483 353 296 369 400 358
enl 319 316 288 287 303 310 315 233 244 238
film 70 76 70 70 71 80 88 108 126 98
for 143 150 136 145 137 123 101 157 225 151
frl 90 81 95 125 118 122 88 73 79 124
geo 139 139 107 121 108 100 116 148 164 140
hist 334 366 394 381 369 280 289 278 312 263
itl 45 31 36 30 65 93 89 85 55 99
jour 90 93 78 100 91 107 99 201 164 172
law 561 566 527 655 639 600 627 726 767 709
lit 377 377 344 343 379 320 336 361 425 318
math 238 260 288 318 311 227 197 269 346 254
med 345 360 410 440 410 362 346 379 409 371
meng 144 139 129 127 137 116 126 169 221 173
mus 66 54 51 49 49 54 61 75 53 77
nured 243 300 299 295 335 222 183 254 329 266
past 275 269 270 275 271 239 261 235 215 209
pharm 137 140 132 135 127 124 121 162 186 161
phed 392 427 370 366 377 326 342 274 289 253
phed-sr 125 132 134 133 158 133 139 176 178 166
physics 254 234 216 212 222 200 223 244 307 221
plandevel 63 67 59 76 79 86 88 121 147 121
polsci 175 186 192 210 221 176 200 238 242 198
psy 248 237 235 232 243 211 225 262 304 269
thea 63 62 62 62 68 70 75 100 94 91
theo 327 339 285 297 300 313 338 325 243 257
topo 97 91 82 78 78 85 105 131 130 114
vet 111 123 102 95 114 118 117 139 158 131
vis 127 138 143 111 145 140 130 134 161 157