Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5
Στατιστικά

Εκκρεμή και Ολοκληρωμένα Αιτήματα Φοιτητών ανά Τμήμα

Τμήμα Εκκρεμή Ολοκληρωμένα
law 360 52
math 170 0
lit 149 0
hist 146 0
polsci 84 0
eled 72 0
bio 66 13
nured 50 62
dent 31 0
plandevel 30 0
ee 27 372
geo 17 0
agro 15 85
econ 14 0
pharm 12 48
chem 11 0
physics 9 226
thea 9 0
vis 8 0
med 7 239
itl 6 0
topo 6 46
csd 4 220
civil 3 92
enl 3 350
for 3 111
del 3 68
arch 2 0
film 2 83
phed-sr 2 40
meng 2 111
psy 2 105
jour 1 108
frl 1 63
cheng 1 93
phed 1 0
edlit 1 129
past 0 89
mus 0 21
vet 0 40
theo 0 136