Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5
Στατιστικά

Εκκρεμή και Ολοκληρωμένα Αιτήματα Φοιτητών ανά Τμήμα

Τμήμα Εκκρεμή Ολοκληρωμένα
hist 322 0
lit 256 1
polsci 144 0
chem 94 0
eled 81 0
dent 79 0
agro 78 109
plandevel 75 0
math 72 0
csd 47 487
nured 37 209
phed 26 0
meng 25 242
vis 24 0
med 20 599
ee 17 999
enl 17 622
thea 13 3
theo 12 285
geo 11 0
econ 11 25
psy 10 405
topo 7 128
jour 7 272
arch 7 119
phed-sr 5 94
pharm 4 224
del 4 121
for 3 219
law 3 282
film 3 192
edlit 3 263
physics 2 522
frl 2 119
past 2 255
cheng 2 208
bio 1 33
civil 0 299
itl 0 49
vet 0 113
mus 0 55