Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5
Στατιστικά

Εκκρεμή και Ολοκληρωμένα Αιτήματα Φοιτητών ανά Τμήμα

Τμήμα Εκκρεμή Ολοκληρωμένα
law 218 41
math 101 0
hist 98 0
lit 95 0
polsci 51 0
eled 49 0
chem 46 0
meng 37 25
ee 26 167
bio 21 13
theo 15 66
plandevel 13 0
geo 12 0
agro 10 49
econ 10 0
csd 10 115
topo 7 16
for 6 62
pharm 5 24
med 4 124
dent 4 0
vis 4 0
nured 3 66
psy 3 26
itl 2 17
phed 2 0
physics 2 118
arch 2 0
del 1 44
film 1 37
thea 1 4
edlit 1 78
enl 1 241
civil 0 27
phed-sr 0 13
jour 0 63
frl 0 34
past 0 40
cheng 0 50
vet 0 4
mus 0 10