Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5
Στατιστικά

Εκκρεμή και Ολοκληρωμένα Αιτήματα Φοιτητών ανά Τμήμα

Τμήμα Εκκρεμή Ολοκληρωμένα
law 126 21
hist 53 0
math 50 0
lit 45 0
civil 36 0
ee 33 79
eled 31 0
chem 27 0
csd 25 72
vis 25 0
polsci 24 0
meng 24 8
agro 21 12
pharm 18 0
econ 18 0
thea 15 0
bio 11 10
past 10 2
geo 10 1
arch 6 0
dent 6 0
enl 6 200
topo 5 7
med 4 70
nured 4 39
edlit 4 43
physics 3 61
itl 3 22
psy 3 2
for 3 36
vet 3 0
theo 2 27
del 1 24
jour 1 36
frl 0 11
cheng 0 34
phed 0 1
phed-sr 0 11
film 0 19
mus 0 6