Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5
Στατιστικά

Εκκρεμή και Ολοκληρωμένα Αιτήματα Φοιτητών ανά Τμήμα

Τμήμα Εκκρεμή Ολοκληρωμένα
law 481 78
math 250 0
hist 232 0
lit 193 0
polsci 113 0
plandevel 50 0
dent 50 0
chem 44 0
nured 19 149
med 17 414
meng 15 181
ee 14 649
csd 12 343
agro 11 104
enl 11 484
eled 11 0
vis 10 0
pharm 8 72
econ 7 0
psy 7 240
geo 6 0
theo 4 202
arch 4 0
topo 3 86
itl 2 17
past 2 170
civil 2 182
physics 2 364
phed-sr 1 68
edlit 1 206
film 1 144
thea 1 0
vet 0 69
mus 0 38
del 0 94
for 0 154
bio 0 2
cheng 0 149
jour 0 198
frl 0 84