Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5
Στατιστικά

Εκκρεμή και Ολοκληρωμένα Αιτήματα Φοιτητών ανά Τμήμα

Τμήμα Εκκρεμή Ολοκληρωμένα
math 421 0
chem 244 0
hist 162 71
agro 152 1
dent 148 0
plandevel 143 13
polsci 133 0
eled 91 0
csd 80 1106
med 80 1527
thea 74 12
meng 70 651
lit 42 1
ee 39 2323
enl 36 1076
geo 34 47
law 32 1187
psy 32 1010
nured 24 523
phed 19 0
econ 18 97
bio 10 271
arch 10 676
physics 9 1295
past 9 537
jour 9 753
cheng 8 524
theo 6 390
frl 5 241
civil 4 739
topo 4 462
edlit 4 455
film 3 448
phed-sr 2 544
del 2 253
vis 1 0
itl 1 282
pharm 1 890
for 0 464
vet 0 273
mus 0 108