Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5
Στατιστικά

Εκκρεμή και Ολοκληρωμένα Αιτήματα Φοιτητών ανά Τμήμα

Τμήμα Εκκρεμή Ολοκληρωμένα
law 539 99
math 272 0
hist 257 0
lit 210 0
polsci 123 0
dent 64 0
chem 59 0
plandevel 55 0
ee 35 702
nured 33 157
econ 32 0
med 28 452
eled 26 0
csd 23 374
psy 18 272
enl 16 514
meng 16 198
arch 16 6
phed 15 0
physics 14 398
civil 13 218
geo 9 0
agro 8 106
past 7 192
theo 6 221
film 5 157
mus 5 39
cheng 5 162
vis 4 0
for 3 165
itl 3 24
edlit 3 210
bio 2 4
jour 2 209
pharm 2 180
topo 2 102
thea 2 0
vet 2 77
frl 1 95
phed-sr 0 72
del 0 103