Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5
Στατιστικά

Εκκρεμή και Ολοκληρωμένα Αιτήματα Φοιτητών ανά Τμήμα

Τμήμα Εκκρεμή Ολοκληρωμένα
hist 371 0
polsci 169 0
chem 112 0
eled 110 0
math 105 0
dent 95 0
plandevel 88 0
csd 42 604
nured 38 230
phed 30 0
med 26 706
agro 26 109
geo 25 0
enl 23 696
ee 20 1195
lit 19 33
econ 13 116
vis 10 0
arch 8 193
cheng 7 247
meng 7 340
physics 5 643
law 5 401
thea 3 2
vet 3 138
theo 3 326
civil 3 350
past 3 304
pharm 3 299
psy 3 505
topo 3 183
phed-sr 2 119
for 2 271
del 1 148
film 1 230
bio 1 67
jour 1 316
frl 1 133
itl 0 86
edlit 0 305
mus 0 64