Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5
Στατιστικά

Εκκρεμή και Ολοκληρωμένα Αιτήματα Φοιτητών ανά Τμήμα

Τμήμα Εκκρεμή Ολοκληρωμένα
law 166 30
math 74 0
hist 65 0
lit 61 0
econ 37 0
polsci 37 0
eled 34 0
chem 32 0
vis 30 0
meng 27 16
ee 26 112
csd 24 86
geo 18 0
agro 14 23
dent 6 0
plandevel 5 0
arch 5 0
pharm 4 15
bio 4 13
physics 3 76
itl 3 23
topo 3 11
med 3 94
past 3 18
for 3 45
vet 2 0
nured 2 50
enl 2 231
phed 1 0
film 1 30
mus 0 8
theo 0 48
del 0 31
phed-sr 0 12
civil 0 3
edlit 0 57
cheng 0 38
psy 0 5
jour 0 49
frl 0 21