Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5
Στατιστικά

Εκκρεμή και Ολοκληρωμένα Αιτήματα Φοιτητών ανά Τμήμα

Τμήμα Εκκρεμή Ολοκληρωμένα
math 330 0
eled 261 0
chem 199 0
med 184 1228
plandevel 143 0
dent 140 0
ee 118 1957
lit 117 94
csd 109 932
hist 104 69
law 100 935
polsci 92 0
jour 84 561
phed 75 0
thea 59 12
theo 52 281
econ 50 15
meng 49 583
enl 49 976
civil 41 612
psy 41 866
geo 41 14
nured 34 433
phed-sr 34 351
topo 27 392
past 26 467
physics 26 1152
agro 25 1
film 18 376
bio 16 215
pharm 15 763
arch 14 585
itl 13 245
cheng 13 465
edlit 10 415
del 6 223
mus 6 94
frl 3 218
vis 3 0
for 3 409
vet 0 253