Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5
Στατιστικά

Εκκρεμή και Ολοκληρωμένα Αιτήματα Φοιτητών ανά Τμήμα

Τμήμα Εκκρεμή Ολοκληρωμένα
law 264 47
math 124 0
lit 116 0
hist 111 0
polsci 62 0
eled 56 0
chem 55 0
meng 46 32
bio 39 13
ee 30 231
nured 27 67
dent 20 0
plandevel 19 0
csd 16 138
geo 16 0
econ 15 0
vis 11 0
agro 10 60
physics 8 156
vet 6 11
pharm 4 28
psy 3 57
topo 3 25
med 3 179
thea 3 1
for 3 83
arch 2 0
civil 2 45
phed 1 0
past 1 66
jour 1 70
film 1 50
mus 0 16
del 0 53
theo 0 94
frl 0 48
itl 0 17
cheng 0 68
phed-sr 0 17
edlit 0 100
enl 0 277