Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5
Στατιστικά

Εκκρεμή και Ολοκληρωμένα Αιτήματα Φοιτητών ανά Τμήμα

Τμήμα Εκκρεμή Ολοκληρωμένα
law 388 63
math 195 0
hist 173 0
lit 163 0
polsci 89 0
eled 86 0
bio 80 13
nured 76 62
dent 36 0
plandevel 35 0
ee 25 449
chem 20 0
med 14 277
geo 14 0
econ 12 0
csd 10 255
vis 10 0
theo 9 145
pharm 8 60
agro 7 88
itl 4 0
meng 4 143
past 3 106
del 3 74
arch 2 0
for 2 126
psy 2 131
topo 2 60
phed 2 0
enl 2 379
edlit 1 145
civil 1 111
jour 1 124
frl 1 65
film 1 98
thea 1 0
vet 0 44
mus 0 24
cheng 0 110
phed-sr 0 48
physics 0 272