Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5
Στατιστικά

Εκκρεμή και Ολοκληρωμένα Αιτήματα Φοιτητών ανά Τμήμα

Τμήμα Εκκρεμή Ολοκληρωμένα
law 442 73
math 233 0
hist 199 0
lit 178 0
eled 114 0
polsci 100 0
nured 96 62
bio 96 13
dent 45 0
plandevel 45 0
chem 35 0
ee 26 574
vis 25 0
geo 13 0
med 12 362
econ 11 0
pharm 10 7
csd 10 316
agro 9 99
meng 6 168
arch 4 0
thea 2 0
phed 2 0
jour 2 157
topo 2 79
cheng 2 137
past 1 151
civil 1 160
enl 1 453
for 1 143
theo 0 188
del 0 88
vet 0 57
film 0 129
mus 0 31
edlit 0 186
phed-sr 0 63
physics 0 337
psy 0 194
frl 0 78
itl 0 8