Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5
Στατιστικά

Εκκρεμή και Ολοκληρωμένα Αιτήματα Φοιτητών ανά Τμήμα

Τμήμα Εκκρεμή Ολοκληρωμένα
hist 357 0
polsci 165 0
chem 108 0
eled 101 0
math 92 0
dent 86 0
plandevel 85 0
csd 36 573
nured 31 229
phed 31 0
med 23 667
ee 22 1123
geo 21 0
enl 20 682
agro 18 109
lit 14 27
arch 14 170
econ 13 80
vis 9 0
del 6 134
psy 6 484
civil 6 331
meng 5 317
past 5 292
cheng 5 233
law 5 357
topo 4 174
bio 4 50
thea 2 1
for 2 258
theo 1 315
vet 1 134
film 1 224
physics 1 596
frl 1 130
jour 1 306
pharm 0 292
itl 0 82
phed-sr 0 113
edlit 0 292
mus 0 62