Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5
Στατιστικά

Εκκρεμή και Ολοκληρωμένα Αιτήματα Φοιτητών ανά Τμήμα

Τμήμα Εκκρεμή Ολοκληρωμένα
math 1392 5
polsci 656 0
phed 456 0
med 217 4677
cheng 207 1173
csd 199 3011
psy 143 2755
arch 90 2105
nured 85 1664
civil 61 2309
enl 61 2695
ee 55 5315
geo 52 251
bio 47 1453
lit 43 908
hist 41 644
agro 36 2143
econ 29 1897
topo 28 1313
plandevel 25 256
for 17 1560
law 13 4267
theo 12 1360
dent 12 0
jour 11 1904
frl 9 683
chem 9 1662
past 7 1316
physics 7 3822
edlit 3 1026
vis 2 83
vet 2 636
meng 2 1450
film 2 1003
eled 2 1476
del 1 640
mus 1 308
phed-sr 1 1463
thea 1 257
itl 0 513
pharm 0 2328