Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5
Στατιστικά

Εκκρεμή και Ολοκληρωμένα Αιτήματα Φοιτητών ανά Τμήμα

Τμήμα Εκκρεμή Ολοκληρωμένα
math 550 0
chem 267 38
hist 248 128
polsci 205 0
plandevel 175 16
dent 170 0
meng 110 702
med 109 1813
thea 106 12
csd 96 1382
geo 40 82
enl 38 1265
eled 34 132
ee 32 2823
psy 18 1260
econ 17 109
for 17 568
bio 15 393
civil 12 905
agro 12 75
law 11 1553
jour 10 934
lit 9 73
nured 8 645
physics 8 1620
arch 7 899
pharm 7 1090
cheng 6 657
topo 5 562
edlit 5 542
film 4 547
phed 4 0
theo 3 461
past 3 667
frl 2 297
phed-sr 2 671
itl 1 309
mus 1 148
vis 1 0
del 0 304
vet 0 311