Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5
Στατιστικά

Εκκρεμή και Ολοκληρωμένα Αιτήματα Φοιτητών ανά Τμήμα

Τμήμα Εκκρεμή Ολοκληρωμένα
math 1317 0
polsci 602 0
dent 500 4
plandevel 451 37
med 315 4206
csd 186 2789
psy 176 2461
enl 133 2420
nured 112 1499
ee 100 4932
lit 91 755
phed 87 0
hist 86 453
cheng 71 1164
geo 65 187
civil 58 2111
econ 51 1543
law 51 3783
edlit 41 926
chem 32 1381
theo 31 1181
topo 30 1227
agro 27 1796
film 24 908
del 22 565
frl 22 609
arch 22 1887
bio 22 1204
vis 19 0
past 19 1221
thea 17 195
eled 17 1269
jour 17 1764
meng 16 1294
physics 16 3406
for 8 1410
itl 7 475
pharm 6 2191
phed-sr 4 1343
mus 2 279
vet 1 582