Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5
Στατιστικά

Εκκρεμή και Ολοκληρωμένα Αιτήματα Φοιτητών ανά Τμήμα

Τμήμα Εκκρεμή Ολοκληρωμένα
math 1431 9
polsci 709 0
cheng 253 1174
psy 238 2763
pharm 203 2333
csd 201 3136
arch 186 2105
ee 179 5330
enl 145 2695
med 131 4789
for 119 1560
eled 110 1479
lit 97 909
meng 78 1456
bio 75 1457
theo 67 1385
civil 65 2408
hist 45 706
agro 42 2266
geo 41 285
econ 33 2060
topo 30 1334
dent 25 0
chem 22 1744
past 15 1379
law 9 4489
phed-sr 8 1495
phed 8 25
frl 7 714
film 6 1025
physics 5 3990
edlit 5 1061
thea 5 283
vis 3 120
nured 3 1800
jour 3 1992
itl 2 527
vet 2 693
plandevel 1 0
mus 1 328
del 0 664