Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5
Στατιστικά

Εκκρεμή και Ολοκληρωμένα Αιτήματα Φοιτητών ανά Τμήμα

Τμήμα Εκκρεμή Ολοκληρωμένα
math 1269 0
polsci 564 0
dent 469 4
plandevel 412 37
med 251 3947
csd 178 2638
psy 115 2357
nured 87 1416
enl 86 2305
hist 62 350
ee 51 4749
lit 50 667
civil 44 2004
econ 38 1357
geo 38 179
agro 27 1603
phed 23 0
bio 23 1129
topo 20 1181
cheng 20 1140
jour 18 1654
law 15 3582
vis 15 0
arch 13 1766
physics 12 3186
chem 8 1253
frl 7 567
meng 6 1206
for 5 1319
theo 5 1063
edlit 5 885
film 5 881
eled 5 1148
mus 4 257
pharm 4 2125
thea 4 172
vet 3 549
phed-sr 3 1258
past 2 1180
itl 1 467
del 0 534