Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5
Στατιστικά

Εκκρεμή και Ολοκληρωμένα Αιτήματα Φοιτητών ανά Τμήμα

Τμήμα Εκκρεμή Ολοκληρωμένα
math 2174 4
eled 1146 1479
polsci 783 0
enl 704 2695
cheng 460 1175
psy 380 2769
lit 343 909
ee 340 5372
arch 293 2106
csd 204 3346
med 136 5460
hist 132 716
geo 110 310
civil 61 2511
bio 55 1457
topo 28 1372
agro 27 2457
econ 27 2935
meng 26 1575
for 16 1561
thea 5 316
phed 5 521
pharm 4 2725
dent 1 7
vet 1 744
law 1 4752
theo 0 1537
vis 0 47
phed-sr 0 1564
edlit 0 1156
physics 0 4473
frl 0 824
itl 0 670
chem 0 2316
nured 0 1971
past 0 452
jour 0 2054
film 0 1087
mus 0 490
del 0 682