Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5
Στατιστικά

Εκκρεμή και Ολοκληρωμένα Αιτήματα Φοιτητών ανά Τμήμα

Τμήμα Εκκρεμή Ολοκληρωμένα
math 1363 5
polsci 645 0
dent 196 4
med 195 4579
csd 187 2942
bio 182 1288
cheng 175 1171
phed 162 0
psy 125 2714
lit 94 848
nured 87 1636
enl 79 2630
physics 74 3666
hist 58 568
ee 57 5205
civil 54 2241
geo 52 234
agro 40 2053
econ 37 1806
eled 25 1403
topo 25 1290
past 20 1279
for 16 1503
arch 14 2070
law 13 4130
chem 11 1566
plandevel 11 251
edlit 11 1004
theo 10 1337
del 8 621
film 7 974
vis 5 48
vet 5 613
frl 5 667
pharm 4 2287
meng 4 1411
jour 4 1866
phed-sr 3 1423
thea 3 245
mus 1 292
itl 0 504